Blue Flower

online-only

Författare: Martin Schori
Förlag: Carlsson förlag

DET MEDIALA LANDSKAPET har förändrats. De flesta experter är överens om att tryckta tidningar går en säker död tillmötes. TV, radio och alla andra måste även de anpassa sig till Internet.
Det handlar om att helt tänka om. Nu konsumeras nyheter på ett annat sätt och de medier som inte klarar av att anpassa sig kommer försvinna. Journalister som inte lär sig den nya tekniken, kommer att stå utan jobb.

Martin Schori - som själv har en bred erfarenhet som reporter, nyhetschef och redaktör - har tagit sig an den grannlaga uppgiften att instruera journalistkåren i vad de behöver veta för att överleva.
Författaren har tagit fasta på denna nödvändiga anpassning och velat skapa en lärobok för såväl garvade murvlar, som joumaliststuderande. Och han har lyckats. Genom att intervjua branschfolk, experter och de som haft framgång med sin anpassning, så förmedlar han väsentlig kunskap om den digitala världen som framtidens reportrar behöver veta. Detta gäller allt från grundläggande kunskap som att skriva en bra ingress och källkontroll på webben, till hur sociala medier går att använda för både grävjobb och spridning av nyheter.
Denna bok lär bli central för landets journalistutbildningar.

RICARD NILSSON