Blue Flower

jag har det ratt bekvamt1

Författare: Lydia Davis
Översättning: Malin Bylund Westfelt
Förlag: Etta/Sekwa förlag

NOVELLISTEN LYDIA DAVIS forte är att kort och kärnfullt berätta världen. Hennes senaste novellsamling Can’t and Won’t, som på svenska fått den otympliga titeln Jag har det rätt bekvämt men skulle kunna ha det bekvämare, innehåller 122 noveller på 305 sidor. Det innebär att här finns fullt av korta noveller, några bestående av endast en mening.

Det är inte den stora världens frågor som avhandlas, utan människors små vardagliga vedermödor. Detta utesluter inte att ämnena är angelägna. Davies hittar sina berättelser på vitt skilda ställen, ofta är det små betraktelser som hittar vägen fram till en tänkvärd lakonisk novell.
En av de längsta texterna ägnas åt en hjord med kor och hur de beter sig, vilket genom Davis gestaltning blir mycket intressantare än det låter. Andra texter är betecknade ”dröm”, ”berättelser från Flaubert” eller ”raseriutbrott från Flaubert”. Davis har helt enkelt nedtecknat egna och vänners drömmar och hämtat stoff från Gustave Flauberts brev, som han skrev till vännen och älskarinnan Louise Colet under arbetet med Madame Bovary. Hon omvandlar dessa lån till egna små dyrgripar.
Den här novellsamlingen, som är mysig utan att vara mesig, passar utmärkt när man tröttnat på att kolla twitterflödet i väntan på bussen. 

CATHARINA BERGMAN