Blue Flower

så-näraFörfattare: Marie Hedegård
Förlag: Lindelöws bokförlag

ATT SOM RECENSENT läsa en debuterande författare är alltid spännande. Kommer mina förväntningar att uppfyllas? Är detta början på en lång karriär? Eller är detta ännu en i raden av optimistiska debutanter som har överskattat sin litterära förmåga? I fallet med Marie Hedegård blir jag entusiastisk och hoppfull.

Huvudkaraktären Ellen är en kvinna kring femtio som upplever livets omställningar som smärtsamma. Barnen flyttar ut, kärleken med maken har falnat och hon orkar inte med jobbet. Hon längtar efter något, utan att egentligen veta vad. Slutligen gör en återupptagen kontakt med en gammal väninna som flyttat till Ghana, att hon vänder upp och ner på sitt liv och åker till Afrika för att där försöka hitta tillbaka till sig själv och livsglädjen.
Det är en aktuell roman på många sätt. Den tar upp ämnen som utbrändhet, att åldras med värdighet och den livslånga önskan att vara älskad. Vid en första anblick behandlar den alldagliga ämnen och problem, men författaren gör det på ett sätt som far mig som läsare att reflektera över mitt eget liv. Jag empatiserar med huvudkaraktären och önskar henne välgång. Helt enkelt en utmärkt debut som väcker min nyfikenhet inför författarens nästa verk. 

RICARD NILSSON