Blue Flower

Porträttet

 

SEDAN GIFTE HON sig och fick barn och nu bor hon kvar i sitt älskade Rom, staden hon tycker erbjuder det bästa av det bästa och det sämsta av det sämsta, liksom hela Italien.
– Ju längre jag bor här, desto mer uppskattar jag italienarnas tolerans mot olika sätt att vara och leva. De är inte så fördömande och förlåter snabbare. Detta hänger samman med en lång rad faktorer, men även med katolicismen.
Rom präglas starkt av Vatikanen. När Franciskus kom ut på Peterskyrkans balkong direkt efter påvevalet 2013, var det tydligt från början att han var en annorlunda påve.
– Han inger hopp. Franciskus utstrålar tillgänglighet och mänsklighet på ett sätt som jag inte har upplevt hos tidigare påvar.

pope2DET ÄR ALLTSÅ ingen slump att Kristinas nya bok handlar om påven. Men det är inte vilken bok som helst om en religiös ledare, eftersom berättelsen även utspelas i Sverige.
– När jag fick höra om den otroliga vänskapen mellan Carlos och påven såg jag en ingång för att kunna skriva med glimten i ögat och intressera en svensk publik. Jag ville skriva om påven tidigare, men nu visste jag i vilken form, säger Kristina.
Argentinaren Carlos kom till Sverige som politisk flykting i början av sjuttiotalet. Häromåret läste han om en landsman, som hade legat död i sin lägenhet utanför Stockholm i två år innan han upptäcktes. Han skriver till en annan landsman: påven. Att han skulle få omedelbart svar var mycket oväntat och är inledningen på en djup vänskap.
– Det är en personlig berättelse om vänskapen, men handlar först och främst om påven som människa och som ledare för den katolska kyrkan. När Carlos sedan blev inbjuden till påven fick jag och min tevefotograf följa med.

citat1TILL EN BÖRJAN var frilansbanan tuff för Kristina. Men med tiden blev hon hela Sveriges Italienkorrespondent och har skildrat landet på sitt eget vis i tv-program, krönikor och böcker. Hennes intresse för påven kombineras bland annat med bloggande om italiensk fotboll, något som säger mycket om hennes mångskiftande journalistiska profil.
– Italien är ett otroligt komplext land med ytterligheter åt alla håll. Sverige och Italien är totala motsatser. När det lagstiftas i Sverige och det mesta förväntas lösas av staten, måste italienare lösa sina problem själva med hjälp av vänner och familj. Naturligtvis är den svenska sociala välfärden bra, men jag ser även det positiva i den styrka som skapas när människor måste ordna sina liv genom personliga kontakter och drivkraft.

vatikanenHON TYCKER ATT svenskar borde våga närma sig det positiva med katolicismen och inte bara se de negativa aspekterna som kvinnans svaga ställning och pedofiliskandalerna. Den mänsklighet som präglar Italien har mycket med det katolska samhället att göra.
– Påven uppmanar inte bara människor att hjälpa flyktingfamiljer. Han tog med sig tolv flyktingar från ön Lesbos och det bor två flyktingfamiljer i Vatikanen. Det är en viktig symbolhandling och förebild. Vatikanen driver härbärgen i Rom där hemlösa kan sova och tvätta sig. Utan kyrkans initiativ hade många fattiga svultit ihjäl i Italien.

EN ANNAN VIKTIG förändring med påve Franciskus ledarskap är att han inte lägger sig i italiensk inrikespolitik som tidigare påvar har gjort. Detta har redan öppnat upp för en reglering av samboskap för samkönade. Han håller sig borta från moralpredikningar och engagerar sig istället för det rent mänskliga.
– Påven har tagit upp möjligheten att förstärka kvinnors roll i kyrkan genom att tillsätta en kommission för att utreda om de kan bli diakoner och han bjuder in religiösa ledare från den muslimska världen och vidhåller hur viktigt det är att skilja mellan islamistisk terrorism och islam.

PÅVEN HAR INLETT ett omfattande reformarbete i Vatikanens maktapparat och leder vägen för en öppnare kyrka. Dessutom är han en stark röst i den internationella politiken i frågor som migration och miljö.
Bokens syfte är att informera om påven. Han har engagerat sig i kvinnors rätt till lika löner och yttrat sig i miljödebatten.

citat2TIDIGARE HAR KRISTINA främst skrivit om och försökt sätta fingret på det italienska samhällets mångfald. Men hon har även skrivit om och försökt förklara fenomenet med Berlusconi, något som uppskattades av hennes svenska läsare.
– Sett till Berlusconis kommentarer och agerande tror säkert många att Italien är ett mansgrisigt land, men även om det är förlegat på många sätt så har jag aldrig varit med om att bli negativt behandlad som svensk kvinnlig journalist, tvärtom! Italienska kvinnor har det tufft, men de är väldigt starka. Italien är det land i Europa som har flest kvinnor med eget företag.

BOKEN KOMMER UT 19 september och till hösten presenterar hon den på Bokmässan i Göteborg.
– Jag ser fram emot reaktionerna på boken och att människors syn på katolicismen kan nyanseras en smula. Påve Franciskus har redan visat att han är en viktig röst i världssamfundet med sitt starka engagemang i migrationsfrågan och sin strävan efter dialog mellan de stora världsreligionerna. 

CECILIA ERANDER

 

kristina

 

FAKTA KRISTINA KAPPELIN

Född: 1958 
Aktuell: journalist och författare bosatt i Rom. 
Hon är utrikeskorrespondent för SVT och skriver bland annat i Dagens Industri och Sydsvenska Dagbladet. 

Aktuell med en ny bok om den nuvarande påven. Hon presenterar boken på Bokmässan i Göteborg i höst.


BÖCKER AV KRISTINA KAPPELIN

• Italien inifrån – familjen, makten och hela härligheten (1994)
• Sverige och Italien = Svezia e Italia (2000)
• Rom – maten, människorna, livet (2007)
• Berlusconi – italienaren (2010)
• Italiensk dagbok (2014)


KRISTINA TIPSAR OM BRA ITALIENARE

• Elena Ferrante 
• Elsa Morante 
• Anna Maria Ortese