Blue Flower

effektenFörfattare: Peter Høeg
Översättning: Ninni Holmqvist
Förlag: Norstedts

SUSAN, HENNES MAN Laban och deras barn, tvåäggstvillingarna Harald och Thit, har speciella förmågor. Människor öppnar sig och blir ärliga i deras närhet. Vid tillfällen då gruppens energi är samlad, kan ingen stå emot deras psykiska sanningsserum.

Susan utpressas att locka fram en hemlighet från en inflytelserik person, men hamnar snart i skottlinjen för mäktiga människor som gör allt för att nå sitt mål, inklusive att likvidera henne själv och hela familjen.
KB är mer än en thriller, det är även kritik mot ett världssamhälle där klyftan mellan eliten och de vanliga medborgarna har blivit milsvid. Desto högre upp man befinner sig på den socioekonomiska och kunskapsmässiga stegen, ju viktigare anses man vara. Skulle jorden gå under och bara en liten del av mänskligheten kunna räddas, då lär eliten välja dem från sitt eget samhällsskikt, vilket författaren med sin skarpa penna vänder sig emot.
Detta är en berättelse som vi alla borde begrunda närmare. För den värld som vi lever i, har snart passerat gränsen för när det blir för sent att påverka mänsklighetens öde och rädda oss från det största och mest överhängande hotet – oss själva.

RICARD NILSSON