Blue Flower

Marie-Louise-Ekmans-två-liv2Författare: Klas Gustafson
Förlag: Leopard Förlag 

JOURNALISTEN Klas Gustafson har tillbringat ett år med att försöka kartlägga Marie-Louise Ekmans händelserika två liv. Mest det riktiga. Nu ligger den omfångsrika och fascinerande biografin på bokhandelsdiskarna.


ML är född 1944 och dotter till Maude och Walter Fuchs. Fadern var reklamchef för Vasa- och Intima-teatrarna i Stockholm samt filmbolaget Metro-Goldwyn-Mayer. Hans utsvävande sociala leverne, festande och dramatiska familjeliv har ML bla skildrat i filmerna Hello Baby och Pappa är trött. Men det familjetumult vi som åskådare bevittnar verkar hon själv, om inte kärleksfullt så ändå ha upplevt som ett ganska normalt allmäntillstånd.
ML har sedan debuten som konstnär på Galleri Karlsson i Stockholm varit en framträdande gestalt i svenskt kulturliv, känd för att utmana genom sin person och sin konst. ML skildras i biografin som helt orädd att ge sig i kast med olika media förutom måleri och film. Hon har arbetat med så väsensskilda genrer som skulptur, barnböcker, affischer, scenografi och teckningar.
De mäktigaste kulturinstitutionerna i Sverige har hon varit chef för: professor i måleri och senare även rektor på Kungliga Konsthögskolan. Nyligen avslutades en framgångsrik period som chef för Kungliga Dramatiska Teatern.
Författaren analyserar hennes mångsidighet på ett överskådligt sätt i kapitelform. I kronologisk ordning men kanske också i betydelserang:
Mamma, Pappa, Skola, Gud, Konst, Teater, Makt, Sex, Stil, Press, Politik, Text, Film, Dans/Musik och Döden.
Marie-Louise var under några år troende ortodox och tillbringade en tid på kibbutz i Israel. Denna religiösa period avslutades på ett odramatiskt sätt när det var klart med ”det var det”.
Ett lika rationellt förhållningssätt har ML haft till andra livsprojekt. Alltid med 100 procents koncentration.
Sedan 1989 är hon gift med skådespelaren, regissören mm Gösta Ekman. Tidigare makar och för henne betydelsefulla personer både privat och i arbetsroller har varit allkonstnären Carl Johan De Geer och regissören Johan Bergenstråhle.
ML skildras som nyfiken och orädd. Genom att vrida lite på verkligheten, bolla med roller och identiteter så hjälper hon oss att se verkligheten på ett annorlunda sätt ofta med burlesk komik och i absurd form.
ML har regisserat åtta långfilmer men anser sig själv främst som en konstnär som arbetar med olika material och skådespelare.
”Jag har inte utbildning och facit för i vilken ordning saker ska göras utan bara min egen erfarenhet/logik. Jag utgår från mitt eget huvud.”
ML har kallats konceptuell, vilket innebär att konstutövandet främst avspeglas i avsikter, ideer och handlingar.
I ateljen kom ML på ett eget sätt att använda sin erfarenhet. ”Eftersom jag inte är en akademiskt skolad person har jag aldrig varit i närheten av att beskriva färg, form, volym och ljus och inte heller sysslat med formexperiment så var det för mig var det alldeles klart att jag skulle berätta historier: om möten, situationer och vad som finns bakom detta!”
Vad som är viktigast i livet menar ML är att man gör sitt jobb! Hon säger sig vara besatt av arbete.
”Om det är något som jag tycker är vackert så är det arbete – en koncentrerad människa i sitt arbete.”
Klas Gustafson har lyckats ge läsaren bilden av en oerhört fascinerande och mångsidig människa privat och sin i yrkesroll.

OVE ANDERSSON