Blue Flower

Götalands FågellokalerFörfattare: Magnus Ullman
Förlag: Hirschfeld förlag

2014 KOM DEN efterlängtade boken Här tittar vi på fåglar, med Sveriges bästa fågellokaler. Boken rymde ett gediget arbete, där varje lokal presenterades med såväl kartor och faciliteter som fågelobservationer, årstidsvariationer och QR-koder som leder besökaren till dagsaktuella observationer på artdata. Bakom boken låg en omfattande genomgång av landets bästa områden för fågelskådning som nu ska resulterar i tre uppföljare.

Den första Götalands bästa fågellokaler kom 2015 och är en ren utveckling, där upplägget är detsamma med kartor, vägbeskrivningar, fågelobservationer och QR-koder. Vissa lokaler är hämtade från huvudboken, men de flesta är nya. Det tidigare publicerade texterna är delvis redigerade och många av bilder är ersatta med nya, men de redan presenterade lokalerna innehåller i princip samma information.
Det här är en fantastisk fältguide och ett oumbärligt verktyg för varje fågelvän. Den passar lika bra ute i skogen på jakt efter nya spännande observationer, som hemma i favoritfåtöljen där kommande utflykter planeras. Vi ser fram emot Svealands och Norrlands bästa fågellokaler.

HÅKAN LINGER