Blue Flower

NaomiKleinFörfattare: Naomi Klein
Förlag: Ordfront

I BOKEN Det här förändrar allt tar den kanadensiska samhällsanalytikern Naomi Klein sig an klimatet. Hon menar att världen är på väg att gå under och att väldigt lite görs för att undvika en kommande klimatkatastrof.

I boken visar Naomi Klein hur politiker, forskare, företagare och miljögrupper arbetar med eller mot varandra. Hon berättar hur klimatförnekarna når ut med sina åsikter och hur anhängarna av klimatmanipulation tänker sig framtiden. Hon tar oss med till det lilla ö-riket Nauru, som sålde sin fosfor dyrt till konstgödselindustrin. Det gav stor rikedom till öns befolkning ända fram till 90-talet då det knappt fanns något kvar av ön. Havsvattennivån hade höjts oroväckande snabbt, det var i stort sett bara ett stort gruvhål kvar och befolkningen stirrade in i fattigdom. Hon menar att samma sak sker överallt. De rika blir rikare samtidigt som jorden töms. Kvar blir tomma hål, öknar och döda jordar.
I exempel efter exempel pekar Naomi Klein på hur kapitalismen bidrar till situationen. Hon skriver bland annat att "klimatförändring inte är någon 'fråga', som vi kan föra upp på en lista över sådant som vi behöver oroa oss över på samma sätt som sjukvård och skatter. Det är en uppmaning till hela civilisationen att vakna. Ett kraftfullt budskap – uttalat på brändernas, översvämningarnas, torkans och utdöendets språk – som säger oss att vi behöver en helt ny ekonomisk modell och ett nytt sätt att dela på den här planeten".
Boken sista del är en redovisning av många av de initiativ som arbetar för ett bättre klimat. Trots alla olösta problem lämnar det läsaren med känslan av att det trots allt finns hopp om en bättre värld.

MARI DAHL