Blue Flower

knarkFörfattare: Magnus Linton
Förlag: Atlas

SVERIGE HAR MED begrepp som "nolltolerans" och ”narkotikafritt samhälle", under årtionden drivit en stenhård narkotikapolitik som varit unik jämfört med resten av västvärlden. Men den strikta hållningen verkar inte ha varit framgångsrik, antalet med svåra missbruksproblem är fler än någonsin.

Magnus Linton har nu gett sig på en reportagebok där han tydligt visar att den svenska narkotikapolitiska agendan uppenbarligen inte har fungerat.
På sitt typiska sätt blandar författaren vetenskapliga rön med djupdykningar i verkligheten, och effekten är slående. När jag läser om de som drabbas av den ineffektiva ideologi som staten driver utan saklig grund, så stiger blodtrycket. För en sak måste alla ändå vara överens om, oavsett om man är bankdirektör eller narkoman, så ska man som människa ha lika rätt till vård och stöd från samhället.
Detta är inte bara en välskriven reportagebok, utan även ett viktigt inslag i debatten. Den enda slutsats jag som läsare kan dra är att Sveriges narkotikapolitik har havererat och att en förändring måste ske för att minska antalet tunga missbrukare och alla dödsfall. Oavsett ens ståndpunkt, så är denna bok väl värd en genomläsning. 

RICARD NILSSON