Blue Flower

hemsöktFörfattare: Petter Inedahl
Förlag: Carlsson Bokförlag

OAVSETT OM MAN tror på spöken eller inte, så kommer en ensam promenad en sen natt att väcka fantasins mörkaste delar till liv. Vardagliga ljud blir helt plötsligt fyllda av ondska, samtidigt som skuggorna verkar få liv. Varför reagerar de flesta på detta sätt? Jo, för att det okända både fascinerar och skrämmer.

Denna fascination har Petter Inedahl tagit fasta på i Hemsökt. Han har besökt över hundra platser i Stockholms län där det sägs spöka och då pratat med några av dem som upplevt sådant som inte går att förklara. Det finns de som inte alls tror på det övernaturliga, men som ändå varit övertygade om vad de sett eller hört. Andra är mer öppna för andevärlden. Dock påpekas det i förordet att det inte handlar om dårfinkar, utan om vanligt folk i alla åldrar, i alla skeden av livet och på olika utbildningsnivåer. Det handlar om ett tvärsnitt av svenskar som varit med om skrämmande fenomen.
Med sin bakgrund som journalist har Inedahl skrivit redogörelser som får nackhåren att resa sig. Det är lika språkligt vackert och välgestaltat som det är läskigt. Trots korta kapitel så fångas man av varje berättelse. Rekommenderad läsning för alla spökfantaster. 

RICARD NILSSON