Blue Flower

dawkinsFörfattare: Richard Dawkins
Översättare: Bitte Wallin
Förlag: Fri Tanke

 

KAMPEN MOT ILLUSIONERNA är den världsberömde etologen och evolutionsbiologen Richard Dawkins självbiografi. Tolv böcker har han kommit ut med under sin karriär och vid sjuttio års ålder kommer då den trettonde, där han sammanfattar sitt liv och sin gärning.

I inledningen av sina memoarer antyder Dawkins att skönlitteraturen spelat ut sin roll som svarskälla för viktiga livsfrågor, att det idag är i vetenskapen som övertagit den rollen. I och med detta kommer vi lite på kant med varandra Dawkins och jag. Men självklart måste han tala för sin sak och lyckas också förmedla en del zoologiska lärdomar (på ett intressant sätt) även till mig. I Kampen mot illusionerna redogör han nämligen för en del av den forskning han sysselsatt sig med under sin yrkeskarriär. För de flesta är Richard Dawkins nog mest känd som ateist i och med boken Illusionen om Gud och som förespråkare för genen som drivande motor för evolutionen, vilket han skrev om i Den själviska genen. Men med denna bok ger han en mer komplex bild av både sin forskning och sig själv. Något han också skriver i inledningen är att ”om du inte gillar utvikningar i form av anekdoter lär du upptäcka att du valt fel bok”. Anekdoterna är många och ibland undrar jag om jag inte valt fel bok, men de tillför tidvis välkommen humor mellan de (ibland själsdödande tråkiga) vetenskapliga avsnitten. 

CATHARINA BERGMAN