Blue Flower

samarbete med fluga1Författare: Lydia Davies
Översättning: Malin Bylund Westfelt
Förlag: Sekwa

MED UNDANTAG FÖR Nikolaj Gogols och Nam Les verk har jag lite svårt för novellens korta form där man, i mitt tycke, sällan får lära känna karaktärerna tillräckligt väl och där handlingen ofta bara är en obetydlig episod. Dessutom har noveller ofta en tendens att ha ett alltför öppet slut, vilket lämnar en känsla av otillfreds-ställelse.

Därför blir jag extra glad när jag med denna bok upptäcker en novellist som erbjuder något annat, en författare som kan konsten att med få ord skriva innehållsrikt och som lyckas med att få till den där lilla twisten som gör att novellen känns meningsfull att läsa. Samarbete med fluga är den första av amerikanskan Lydia Davies novellsamlingar som översatts till svenska. Hennes noveller sträcker sig längdmässigt från en mening, som exempelvis titelnovellen, till de sextio sidor som novellen Helen och Vi: En närstudie i hälsa och vitalitet utgör. Då den förstnämnda handlar om en fluga som hjälper författaren genom att agera apostrof till ett ord och den sistnämnda om två äldre damers hela liv visar Davies att hon har förmågan att både vara kärnfull och att berätta ett liv. En av novellerna i samlingen bygger på krya-på-dig-brev till en sjuk klasskompis, en annan skildrar en bussresa i fotnoter. Novellernas teman må låta banala men de känns märkvärdiga. Davies utforskar novellens alla möjligheter och gör det mycket väl. Och bäst av allt: hon lämnar mig aldrig med en känsla av otillfredsställelse.