Blue Flower

SjuDagarKvarFörfattare: Carina Bergfeldt
Förlag:Norstedts

JOURNALISTEN CARINA BERGFELDT fördjupar sig här i dödsstraffets många konsekvenser. Det är med stor empati hon berättar om alla liv som uoundvikligen berörs när en myndighet begår mord. För det är just mord det handlar om, något som även officiellt anges som orsak till det dödsattest som läkarna signerar efter en avrättning.

 

Det är sällan en reportagebok påverkar mig i den omfattning Sju dagar kvar att leva gjorde. Carina Bergfeldt har intervjuat den dödsdömde fången Vaughn Ross bara en vecka innan den amerikanska delstaten Texas ska ta livet av honom.

Men det är inte bara Ross gärning och liv som skildras. Hon träffar även poliser, brottsoffer, anhöriga till den på death row, en oskyldigt dömd och många andra som påverkas av lagens strängaste straff. Statistik varvas skickligt med gripande människoöden. Detta ger i sin tur flera mångbottnade porträtt som engagerar mig som läsare emotionellt.

Även om detta inte är en debattbok, så är den enda logiska slutsats som kan dras utifrån de fakta som presenteras, att dödsstraffet inte hör hemma i ett demokratiskt land. Ta som exempel att USA har avrättat cirka 1400 personer sedan 1976. Under samma period har mer än 140 fångar på death row fått resning och friats. Detta ger en oskyldigt dömd per 10 avrättningar. Att en eller flera har avrättats felaktigt är ingen särskilt osannolik slutsats.

Denna stilsäkra samhällsskildring av en verklighet som inte borde existera, är obligatorisk läsning för alla som tror att ju hårdare en brottsling straffas, desto bättre är det.

RICARD NILSSON