Blue Flower

Varför-världen-inte-finnsFörfattare: Marcus Gabriel
Förlag: Norstedts

FAKTA

Filosofins grundproblem är bekanta för oss sedan tidigare. Kanske som undflyende tankar i glipor av vardagspusslet, grubblerier som skaver och kommer sig av tvära kast i livet, eller ”världsproblem” som förströelse och socialt kit. Dessutom har vi alla varit barn och ställt våra ohöljda frågor.

 

Sedan finns det åsikter som att filosofi bara är tankelekar med ord och deras innebörd, eller på förhand resultatlöst och tidsödande, i så fall kan det här vara en kastad handske. Markus Gabriel är en ung professor som har skrivit en bok där han agerar problemlösare. Han tar med läsaren genom kapitelindelningar likt: ”Världen, vad är det egentligen?” och ”Vad är existens?”. Genom detta kan man förledas till att uppfatta texten som mindre välavgränsad, men i relation till bokens drygt 200 sidor får man en bra överblick av de centrala problemens komplexitet. Detta innebär också en genomgång av hur man formulerat de eviga frågorna förr, hur de besvarats och av vilka. Gabriel kan säkert framstå som dryg och med hybris, men jag tycker snarare att hans ifrågasättande av olika traditioner och giganter på området är vitalt. Förutom detta även i linje med ämnets karaktär, och om inte annat så skapligt underhållande. Resonemangen kan emellanåt vara småsnåriga och mer krävande än förväntat, men ger man dem tid att sjunka in kan de också omkullkasta gamla perspektiv och bidra till nya, vilket väl egentligen är den största behållningen. I de avslutande kapitlen kommer Gabriel in på sådant som vetenskap, religion, konst samt populärkultur. Det är möjligen en tillfällighet, men jag finner det mer gripbart och givande med förankringen i samhälle och samtid. Varför världen inte finns? Det skulle vara som att på förhand avslöja mördarens identitet i en deckare.

MIKAEL GILLE