Blue Flower

BeredskapsårenFörfattare: Peter Modie
Förlag: Historiska Media

FAKTA

Det är något speciellt med att se en annan tid träda fram i bilder. Beredskapsåren är så nära att de allra flesta har en relation till dem, men allt färre har själva upplevt dem, i synnerhet som vuxna. Därför passar Modies upplägg bra, med många korta kapitel om ämnen som nöjesliv, kvinnors arbete, brandförsvar, gengasfordon och ransoneringar.

Det går lika bra att bläddra till det man är lite extra intresserad av som att läsa rakt igenom. Utöver de korta introduktionerna till varje kapitel är personliga minnesbilder från företrädesvis Modies vänner och bekanta insprängda bland bilderna. Det är ett grepp som jag gillar och reflektionerna är bra, men av naturliga orsaker gör urvalsmetoden att det känns lite snedfördelat. Bokens titel anger Sverige i bilder, men eftersom Modie bor och är uppvuxen i Skåne kommer nästan alla minnesbilder från då unga skåningar. Samma kritik gäller bilderna som samtliga är hämtade från Historisk Bildbyrå – de är bra, detaljerade och visar en stor bredd innehållsmässigt, men de porträtterar i princip bara livet i Skåne samt Stockholmsområdet. Dessutom får jag en känsla av att i princip alla trivs med vad de håller på med, vilket är en konsekvens av att använda bilder som är tagna med syfte att publiceras.  Och det var det naturligtvis långt ifrån alla som gjorde. Men med det sagt är Beredskapsåren – Sverige i bilder 1939–1945 en bok väl värd att läsa och titta i. Inte minst för att här finns bilder av bland annat Karl Sandels, Otto Ohm och Sixten Stregfelt.

ANNA RIKNER