Blue Flower

LivetUtanMaskerBoktitel: Livet utan masker
Författare: Maryse Condé
Förlag: Leopard förlag 

LIVET UTAN MASKER är författaren Maryse Condés självbiografiska verk. Enligt henne själv har hennes liv tidigare skönmålats i olika medier men nu har hon alltså själv skrivit den nakna sanningen. Resan börjar i födelsestaden Guadeloupe som hon senare lämnar för studentlivet i Paris. Där träffar hon sin första kärlek som försvinner ur hennes liv innan deras gemensamma barn hunnit födas. Samtidigt går hennes moder bort och de kvarvarande familjemedlemmarna tar avstånd från henne.

Ensam påbörjar Condé en lång resa som kantas av ständig brist på pengar och en känsla av att aldrig passa in. Övertygad om att det finns bättre förutsättningar i Afrika söker hon sig dit. Under resans gång träffar hon fler män med vilka hon får ytterligare tre barn. Samtidigt reser hon mellan olika länder, får flera olika anställningar och upplever olika kulturer. Men att komma till ett nytt land och ett nytt politiskt klimat är inte enkelt.

Condé beskriver sig som en åskådare som inte kan ta en aktiv plats bland de övriga i befolkningen. Språk och kultur är exempel på hinder som måste övervinnas för att bli accepterad. Condé har lyckats att skildra sitt liv utan några förskönande penseldrag. I ett raskt tempo berättar hon om möten, resor och personer som varit betydande för henne. Genom att skriva om sitt liv skildrar hon samtidigt en resa vi alla gör; en resa för att hitta oss själva och en plats att kalla hem.

RECENSENT: LISA ERIKSSON